KURS

Kurs for det lokale næringslivet, basert på behovet til bedriftene i Vindafjord Kommune. VAF sine kurs er åpne for alle som ønsker å delta og belastes etter kostpris.
Dette gir svært gunstige kurstilbud.

KONTAKT

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss.
Telefon: 40 00 90 95
post@arbeidsgiverforum.no

KOMMENDE VAF KURS

Klikk deg inn på kursplanen for å se alle kursene vi har fremover. 
Har din bedrift behov for et kurs vi ikke har på listen? Meld inn ditt kursønske til oss så vil vi være behjelpelige med å få til kurset dere har behov for.

AVHOLDTE KURS

KURSDELTAKERE

STØTTEDE PROSJEKT

MNOK TIL NÆRMILJØET

SISTE FRA KOMPETANSEPROSJEKTET

Følg oss på facebook

Lokale kurs hos VAF - en fordel for bedriften og de ansatte.

Klikk på kursplan for å se alle kommende kurs. Savner du noe kan du melde inn kursønsker til oss.