Kursplan

Forrige kurs Oppfriskingskurs for verneombod
Neste kurs YSK - Etterutdanning Gods/Transport (35 timer)

HVL: Endringsledelse i teori og praksis – 2,5 studiepoeng (Høsten 2024)

Emnet tar opp sentrale temaer relatert til endringsledelse i teori og praksis, med særlig fokus på rollen som mellomleder i organisatoriske endringsprosesser.

 


Kursinnhold

Kurset går over to heldagssamlinger; 7.november og 21.november. Kurset gir 2,5 studiepoeng og blir gjennomført i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet.

I dagens samfunn er endring en konstant realitet. Virksomheter må hele tiden tilpasse seg nye teknologier, markedsforhold og kundekrav.  De virksomheter som greier å tilpasse seg raskt og effektivt, er bedre rustet til å konkurrere i et stadig skiftende forretningsmiljø. Endringsledelse er derfor avgjørende for å opprettholde konkurransekraft, og ledere bør være de første som tar innover seg og fronter endringer i organisasjonen. 

Noen tema som vil bli fokusert på i kurset:

 • organisasjoner som endringsarenaer
 • endringsledelse som oppgave og utfordring
 • organisatoriske endringsprosesser fra plan til praksis
 • rollen som mellomleder og endringsagent
 • endringsledelse som iverksettelsesutfordring

Praktisk informasjon

 • Kurset gir 2,5 studiepoeng
 • Samlinger 
  • 7.november, kl. 08:30-15:30
  • 21.november, kl. 08:30-15:30
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan
 • Hjemmeksamen:  Frist for innlevering 18. oktober
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800 - 3700,- pr. student. 
  • Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. 
  • Egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset
 • Minimum studenter: 12
 • Maksimum studenter: 25

I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis.

Kurset er en del av kurspakken som tilbys av  Høgskulen på Vestlandet (HVL) i samarbeid med Medvind Næringshage og Vindafjord Arbeidsgiverforum. Studietilbudet er for deg som jobber i en bedrift på indre Haugalandet. Kursene er fleksible og relevante for virksomheter i indre Haugalandet og regioner i nærheten og passer for både offentlig og privat sektor. Tema for kursene er valgt ut og tilpasset i samarbeid HVL, Medvind og lokale bedrifter sine behov for kompetanse for å endringer i markedet.

 

Praktisk info

 • Kurset gir 2,5 studiepoeng
 • Samlinger 
  • 7.november, kl. 08:30-15:30
  • 21.november, kl. 08:30-15:30
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan
 • Hjemmeksamen:  Frist for innlevering 18. oktober
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800 - 3700,- pr. student. 
  • Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. 
  • Egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset
 • Minimum studenter: 12
 • Maksimum studenter: 25

 

Kurset er en del av kurspakken som tilbys av  Høgskulen på Vestlandet (HVL) i samarbeid med Medvind Næringshage og Vindafjord Arbeidsgiverforum. Studietilbudet er for deg som jobber i en bedrift på indre Haugalandet. Kursene er fleksible og relevante for virksomheter i indre Haugalandet og regioner i nærheten og passer for både offentlig og privat sektor. Tema for kursene er valgt ut og tilpasset i samarbeid HVL, Medvind og lokale bedrifter sine behov for kompetanse for å endringer i markedet.

 
Påmelding

Dato:
07.11.2024 08.30 - 15.30 iCalEksporter til iCal
Plasser:
25
Ledig:
0
Kurssted:
Medvind Næringshage, Ølensvåg
Kursholder:
Høgskulen på Vestlandet
Kurskode:
843

Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra en måned før oppstart. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Priser

Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 1800-3700,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)

Bakgrunnen for egenandel

Kurset koster ikke noe for deg som deltaker, men det påløper en egenandel for virksomheten du jobber i. Du må derfor oppgi arbeidsgiver og fakturainformasjon i påmeldingsskjemaet. Resten av kurskostnadene er dekket av offentlige midler til fleksibel og desentralisert utdanning via Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Kurstider

 • Samlinger 
  • 7.november, kl. 08:30-15:30
  • 21.november, kl. 08:30-15:30
 • Hjemmeksamen:  Frist for innlevering 18. oktober

Praktisk informasjon

Kurset holdes i Orkan møterom, Medvind Næringshage, Ølensvåg. Parkering like ved. 

Adresse: 
Haukelivegen 668
5582 Ølensvåg 

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs