Personvern

Denne erklæringen skal gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger

Vindafjord Arbeidsgiverforum AS, ved prosjektleder, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger i Vindafjord Arbeidsgiverforum AS (VAF).

KONTAKTINFORMASJON
Vindafjord Arbeidsgiverforum AS
c/o Medvind Næringshage
Haukelivegen 668
5582 Ølensvåg

Org.nr: 987 458 976
T: 99 32 54 12
E: post@arbeidsgiverforum.no


Denne erklæringen oppdateres fortløpende. Sist oppdatert 11.07.2019

 

Oversikt over innholdet i personvernerklæringen:

 1. Når samler VAF inn personopplysninger:
 2. Dine rettigheter
 3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår
 4. Hva registreres når du kontakter oss
 5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss
 6. Deling av opplysninger
 7. Informasjonssikkerhet og databehandlere i VAF

…………………………………………………….


1. Når samler vi inn personopplysninger


Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

 • Du abonnerer på vår kursvarsling
 • Du melder deg på kurs via påmeldingsskjema
 • Du ber om kursbevis i etterkant av kurs
 • Ifbm fakturering av kursdeltakelse
 • Du har søkt jobb hos oss.
 • Du blir ansatt hos oss.
 • En jobbsøker har angitt deg som referanse.


2. Dine rettigheter

- Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til post@arbeidsgiverforum.no

Innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning


3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere og vi benytter informasjonskapsler til markedsføring. Du kan lese mer om du ulike informasjonskapslene vi benytter i vår cookie policy. Her kan du også endre dine samtykker for nettsiden vår.
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f).

 

4. Hva registreres når du kontakter oss


Telefon
Telefonnummer oppgitt i påmeldingsskjema, dette lagres i administratorløsning og i påmeldingslister i Dropbox.
Dersom du ringer VAF vil prosjektleder/styremedlem ha en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f).

E-post
Vi bruker TLS- for å sikre vår e-postkommunikasjon. Vi ber likevel om at du ikke sender oss beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter TLS eller blir fanget opp av en tredjepart før den når oss.
Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare.
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f).


Adresse

Adresse innhentes ifbm fakturering av kurs.
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f).

 

 


5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Når du kontakter oss behandler vi opplysninger for å kunne besvare ditt spørsmål. Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare din henvendelse. Dersom du ringer oss, vil vi lagre ditt telefonnummer og tidspunkt for samtalen. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e).

Reklamasjoner / klager 
Når VAF behandler klager, behandler vi opplysninger for å kunne gjennomføre oppfølgningen av klagen. Dette inkluderer blant annet kontaktinformasjon og annen informasjon som er nødvendig for å kunne behandle saken..
Opplysningene lagres så lenge saken er pågående.
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e).

Abonnere på kursvarsling
VAF AS sender ut kursvarsling på e-post til de som har registrert seg på våre nettsider.
Kursvarslingen pushes ut hver gang VAF publiserer et nytt kurs på sine nettsider.
Varslingen inneholder kort informasjom om kurset, påmeldingsdetaljer og link til fullstendig oppføring på www.arbeidsgiverforum.no 

For at vi skal kunne sende deg kursvarsling på e-post, må du registrere en e-postadresse.
E-postadressen vil bare bli brukt til å sende ut nyhetsbrev med informasjon som nevnt over.
E-postadressen deles ikke med andre og slettes når du melder deg av nyhetsbrevet. Du kan melde deg av ved å trykke på lenken for dette i nyhetsbrevet.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i tilknytning til nyhetsbrevet vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), samtykke. 

 

6. Deling av opplysninger

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskaper. Unntakene er våre drifts- og samarbeidspartnere som har behov for opplysninger for å levere sine tjenester til oss. Eksempler på dette kan være IT-support og innsyn/drift av nettside og administratorløsning, samt regnskapsbyrå ifbm fakturering.  I slike tilfeller har vi egne avtaler med de aktuelle partene som regulerer tilganger og anledning for bruk av disse dataene.

 

7. Informasjonssikkerhet og databehandlere

IT drift
VAF benytter ekstern driftspartner for drift og vedlikehold av våre applikasjoner og tjenester, plassert i deres datasenter i Norge. Her driftes alle våre applikasjoner som behandler personopplysninger, som kundesystem, regnskap- og lønnsopplysninger.

Nettsiden
Vår nettside driftes av vår leverandør av nettløsninger og sidene er hostet på servere i Microsoft Azure, plassert i Nord-Europa (Irland og Nederland). 

Tilganger og sikkerhet
Vi er opptatt av at alle våre systemer skal sikres forsvarlig og vi har rutiner for tilgangsstyring som forhindrer tilgang til personopplysninger utover de personer som har behov for disse til sitt arbeid.
Ved bruk av konsulenter for drift og support vil de blir gitt fjerntilgang for den tiden arbeidet tar.


Alle spørsmål knyttet til vårt personvern rettes til post@arbeidsgiverforum.no