Om vaf

Et interesseselskap for næringslivet i Vindafjord

Vindafjord Arbeidsgiverforum (VAF) er eid av de største bedriftene i Vindafjord Kommune. Selskapet administrerer kompensasjonsmidler som regionen er tildelt i forbindelse med økt arbeidsgiveravgift for virksomheter med lønnsutgifter utover 15,4 millioner.

Midlene skal nyttes til ulike tiltak innenfor ulike samfunnssektorer og områder som fremmer næringsutvikling i Vindafjord (ref. §.4 i VAF sine vedtekter)

Støtte til prosjekt av allmenninteresse

Kompetanseprosjektet

VAF etablerte i 2004 Kompetanseprosjektet, med formål om å tilby næringslivet i Vindafjord aktuell og nødvendig kompetanseheving lokalt. Kompetanseprosjektet skal tilføre kompetanseheving til ulike bransjer og fagmiljøer, samt gjøre næringslivet konkurransedyktig og attraktivt gjennom fokus på kompetanse og utvikling. 

Kursene er åpne og tilgjengelige for næringslivet, det offentlige og privatpersoner i Vindafjord Kommune. Samt andre kommuner.

Medvind Næringshage v/Merete Vårvik Matre er prosjektleder for Vindafjord Arbeidsgiverforum. Med kontor i Medvind Næringshage, Ølensvåg.

 

Kommunikasjonsprosjektet
I 2015 etablerte VAF Kommunikasjonsprosjektet medvind24.no.
Kommunikasjonsprosjektet har som målsetting å gi lokalt næringsliv en kommunikasjonskanal til å dele nyhetssaker, historier, bilder, portretter og innblikk i aktivitet og aktualitet i lokalt næringsliv. 
Gjennom profilering og presentasjon av lokalt næringsliv har VAF et ønske om å vise en attraktiv distriktskommune. 

Medvind24.no driftes av Medvind24 Næringshage v/redaktør Maria Djuve Vågen.

 

Styret i VAF

Styreleder

Øystein Matre (Westcon Yards AS)

Styremedlemmer
Gro Anita Klungtveit (Hatteland Group AS)
Jone Tveit (Tveit Regnskap AS)
Turid Berge-Olsen (Ølen Betong AS)
Sigmund Lunde (Omega AS)
Anne Marit Helgevold Heggebø (Helgevold Elektro AS)
Dagny Christophersen (Arrow AS)