Om vaf

Et interesseselskap for næringslivet i Vindafjord

Støtte til prosjekt av allmenninteresse

Styret i VAF