Kursplan

Forrige kurs HMS for ledere

Prosjektledelse og prosess – 7,5 studiepoeng

Prosjektledelse handler om å håndtere tid, ressurser og aktiviteter på en måte som sikrer at et prosjekt fullføres i tide. Gjennom vårt prosjektlederkurs vil du derfor lære teknikker, metoder og verktøy for styring av prosjekt.

Etter kurset vil du være i stand til å organisere, planlegge, følge opp, avslutte og evaluere et prosjekt på en forsvarlig måte. Kurset vil også inkludere økonomistyring og planlegging i prosjekt.

 


Krav / forkunnskaper anbefalt for å delta

Ingen krav

Anbefalte forkunnskaper

Emner innen organisasjon og ledelse, eller realkompetanse (grunnleggende forståelse for og innsikt i organisasjonsfag og ledelse)


Kursinnhold

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om begreper og teorier knyttet til:

 • Verdiskaping og måloppnåelse i prosjekter
 • Prosjektdefinering, interessenter, strategier og planlegging
 • Organisering, teamarbeid og ledelse av prosjekter
 • Prosjektarbeidsprosessen, prosjektstyring, usikkerhet og kompleksitet

Ferdigheter:

Ved fullført emne kan kandidaten anvende ulike faglige perspektiver og tilnærminger for å:

 • Planlegge og følge opp prosjekter
 • Beskrive og analysere ulike typer prosjekter
 • Beskrive og drøfte tiltak som fremmer verdiskaping i prosjekt

Generell kompetanse

Ved fullført emne har kandidaten:

 • Erfaring med å jobbe både selvstendig og i grupper
 • Evne til å formidle fagstoff skriftlig
 • Evne til refleksjon om prosjekter, deres kjennetegn og rolle i samfunnet
Relaterte oppføringer

Påmelding

Dato:
11.02.2025 08.30 - 08.04.2025 15.30 iCalEksporter til iCal
Plasser:
25
Ledig:
14
Kurssted:
Medvind Næringshage
Kursholder:
HVL
Kurskode:
898

Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra X. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Priser

Egenandel for din arbeidsgiver:

Mellom kr. 5400- 11200,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)

 • Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere.
 • Egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset
 • Minimum studenter: 12
 • Maksimum studenter: 25

Kurstider

Tirsdag 11. og onsdag 12. februar 2025. Kl 08:30-15:30

Tirsdag 11. mars. Kl 08:30-15:30

Tirsdag 8. april. Kl 08:30-15:30

Praktisk informasjon

Kurset holdes i Orkan møterom, Medvind Næringshage, Ølensvåg. Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.
Adresse: Haukelivegen 668, 5582 Ølensvåg 
Parkeringsplasser finner dere bak Medvind-bygget, evt kan dere benytte parkeringsplasser ved Circle K.  Dersom dere kan unngå å bruke Kiwi sine p-plasser på fremsiden av bygget, setter vi pris på det. 

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs