Kursplan

Digitale kortkurs: Detalj- og faghandelen

Handelshøyskolen BI er valgt ut for å tilby gratis kurs innen treparts bransjeprogrammer for henholdsvis  detalj- og faghandelen, reiseliv samt elektro/automasjon/kraft/fornybar. 
 NB! Merk at tilbudet gjelder både permitterte, ledige og ansatte. Det er altså ikke et krav om å være ledig eller permittert slik som tidligere gjennom Covid- tildelingene. Det er mulig å delta uten å miste dagpengene!
 
Kursene BI tilbyr er et utvalg fra vår portefølje av  digitale kortkurs – de kan følges uavhengig av kompetansebakgrunn: altså ingen opptakskrav.
Det tilbys hele kursserier og dermed kan de som ønsker det gjennomføre eksamen i etterkant.
Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer. Hvert kurs har en varighet på totalt 3 uker med nettforelesninger på oppsatte tider.

Mot detalj- og faghandelen tilbys to kursserier, Bærekraft som konkurransefortrinn og Digital Forretningsforståelse. 
Les mer om innhold og praktisk gjennomføring under Kursinnhold.
 

 


Ledige plasser: Unlimited

Digitale kortkurs: Elektro, automasjon, fornybar og kraftnæring

Handelshøyskolen BI er valgt ut for å tilby gratis kurs innen treparts bransjeprogrammer for henholdsvis  detalj- og faghandelen, reiseliv samt elektro/automasjon/kraft/fornybar. 
 NB! Merk at tilbudet gjelder både permitterte, ledige og ansatte. Det er altså ikke et krav om å være ledig eller permittert slik som tidligere gjennom Covid- tildelingene. Det er mulig å delta uten å miste dagpengene!
 
Kursene BI tilbyr er et utvalg fra vår portefølje av  digitale kortkurs – de kan følges uavhengig av kompetansebakgrunn: altså ingen opptakskrav.
Det tilbys hele kursserier og dermed kan de som ønsker det gjennomføre eksamen i etterkant.
Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer. Hvert kurs har en varighet på totalt 3 uker med nettforelesninger på oppsatte tider.

Mot elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen tilbys kursserien Bærekraft som konkurransefortrinn.
Les mer om innhold og praktisk gjennomføring under Kursinnhold.
 

 


Ledige plasser: Unlimited

LED+ Alumni

 

Siden 2015 har Human og VAF samarbeidet med å utvikle ledere i Vindafjord gjennom LED+ lederutviklingsprogram.
De siste årene har det blitt etterspurt en vei videre etter LED+.
Som et svar på dette etablerer vi nå LED alumni som et ledernettverk for ledere som har gjennomført LED i regi av VAF.
LED Alumni skal være en møteplass for Vindafjordledere som har gjennomgått LED. Disse lederne har et felles grunnlag og forståelse av hva ledelse er. De har arbeidet med eget lederskap på samme måte og har et felles språk for lederskap.

I LED Alumni vil det være mulighet for å få repetisjon fra LED programmet, men også få ny faglig input. LED alumni skal gi en hjelp til å fortsette arbeidet med å utvikle eget lederskap og dele erfaringer med andre ledere i regionen.  


Ledige plasser: 12

Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs