Kursplan

Forrige kurs YSK - Etterutdanning Gods/Transport (35 timer)
Neste kurs HMS for ledere

Verneombudskurs - 40 timer Arbeidsmiljøutdanning

Nye krav til verneombud hos bedrifter: 
-  Frå 1.januar 2024 skal alle bedrifter med fem ansatte og mer ha verneombud.
- Bedrifter med over 30 ansatte skal ha et arbeidsmiljøutvalg (AMU), og medlemmene i AMU skal ha verneombudskurs


Kursinnhold

Sapio sitt verneombudskurs vil ivareta denne plikten i sine kurs.
Faglig innhold:
• Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
• Arbeidsgiver, arbeidstaker, leder, verneombudet og bedriftshelsetjenestens rolle i arbeidsmiljøarbeidet
• Hvordan jobbe med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø?
• Krav til systematikk i HMS-arbeidet
• Kommunikasjon og samhandling
• Verneombudsarbeid i praksis

Kurset legger opp til dialog/diskusjon, trening, refleksjon og aktiv bruk av deltakernes erfaringer. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å utøve rollen sin i virksomheten, og være en ressurs for ansatte og ledelse.

Et verneombud har ansvar for å ivareta arbeidstagernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. De skal se til at arbeidet blir utført med hensyn til arbeidstagernes helse og velferd, og at arbeid blir utført i samsvar med arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre dette vervet på forsvarlig måte.

Verneombudskurset gir en grundig innføring i de viktigste temaer innen HMS-arbeid, hvilke roller de enkelte aktører innen HMS-arbeid har i en virksomhet, og gir deltakerne kunnskapen de trenger til å være en aktiv og god bidragsyter i virksomhetens HMS-arbeid.

Arbeidsmiljølovens § 6-5 krever at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.

Kurset gir en grundig innføring i de viktigste temaer innen HMS-arbeid, hvilke roller de enkelte aktører innen HMS-arbeid har i en virksomhet samt gir deltakerne kunnskap til å kunne være en aktiv bidragsyter på en god måte i virksomhetens HMS-arbeid.

Kurset er delt i tre deler. 3 dager teori hos oss, 1 dag praktisk oppgave i din bedrift, 1 dag hos oss for å presentere oppgaven som er gjennomført.

Teori, fysiske samlinger: 

 • mandag 9. desember kl. 08.30 - 15.30. 
 • tirsdag 10. desember , kl. 08.30 - 15.30. 
 • onsdag 11. desember, kl. 08.30 - 15.30. 
 • torsdag 12. desember, kl. 08.30 - 15.30

Praktisk info om kurset:
Det starter med 4 dager praktisk rettet teori, så avslutter deltakerne kurset i egen virksomhet med en verneombudsoppgave. Når denne er gjennomført og oversendt kursleder, så utstedes kursbevis.
Påmelding

Dato:
09.12.2024 - 12.12.2024 iCalEksporter til iCal
Plasser:
15
Ledig:
15
Kurssted:
Medvind Næringshage
Kursholder:
Sapio
Kurskode:
895

Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra 2. desember. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Priser

Maks pris 7.500,- pr.p.

Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 10.

 • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.
 • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.
 • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.
 • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Kurstider

 • mandag 9. desember kl. 08.30 - 15.30. 
 • tirsdag 10. desember , kl. 08.30 - 15.30. 
 • onsdag 11. desember, kl. 08.30 - 15.30. 
 • torsdag 12. desember, kl. 08.30 - 15.30

Praktisk informasjon

Kurset holdes i Orkan møterom, Medvind Næringshage, Ølensvåg. Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.
Adresse: Haukelivegen 668, 5582 Ølensvåg 
Parkeringsplasser finner dere bak Medvind-bygget, evt kan dere benytte parkeringsplasser ved Circle K.  Dersom dere kan unngå å bruke Kiwi sine p-plasser på fremsiden av bygget, setter vi pris på det.

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs