Kursplan

Forrige kurs Kurs for ledere om seniorpolitikk
Neste kurs YSK - Etterutdanning Gods/Transport (35 timer)

Revisjonskurs

Endagskurs med fokus på teori og gjennomgang av revisjonsprosessen iht. ISO 19011:2018, samt innlagte korte «summeoppgaver» 
Kurset passer for deg som skal delta ved internrevisjoner.


Kursinnhold

På kurset får du en teoretisk gjennomgang av revisjonsprosessen som du kan bruke ved revisjoner av ulike ledelsessystemer, for eksempel ISO 9001 kvalitet, ISO 14001
miljø, ISO 45001 arbeidsmiljø og HMS internkontroll.
I tillegg til teori vil det innenfor rammen av 1 dags kurs legges opp til noen mindre summeoppgaver relatert til deler av revisjonsprosessen
Du lærer hvordan du skal gjennomføre revisjoner med bruk av den internasjonale revisjonsmetoden NS EN ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer.

 

 • Nytten ved revisjon av ledelsessystemer
 • Kompetansekrav til revisor
 • Revisjonsprinsipper
 • Revisjonsprosessen:
  • Revisjonsprogram
  • Planlegging av revisjoner
  • Gjennomføring av revisjoner med åpningsmøte, intervju og befaring, avslutningsmøte
  • Formulering av revisjonsfunn og revisjonskonklusjoner
  • Rapportering
  • Oppfølging av revisjonen
Påmelding

Dato:
22.02.2023 08.00 - 16.00 iCalEksporter til iCal
Plasser:
15
Ledig:
8
Kurssted:
Medvind24 Næringshage, Ølensvåg
Kursholder:
Kiwa
Kurskode:
792

Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra 08.02.2023. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Priser

Maks pris 7800,- pr.p.

Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 8.

 • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.
 • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.
 • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.
 • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Praktisk informasjon

Kurset holdes i Medvind Næringshage. Parkering like ved. Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs