Kursplan

Forrige kurs Frokostkurs - Bli bedre i excel
Neste kurs Frokostkurs - Bli (enda) bedre i Excel

Rekkefølgekrav og utbyggingssaker

Fellene du vil unngå - og mulighetene du vil ha! 

Kurset rettes mot beslutningstakere i utbyggingssammenheng uavhengig av om de er på kommune-, byggherre- eller entreprenørsiden. 


Målgruppe

Kurset rettes mot beslutningstakere i utbyggingssammenheng uavhengig av om de er på kommune-, byggherre- eller entreprenørsiden. 


Kursinnhold

I utbyggingsprosjekter er det mange hensyn som gjør seg gjeldende og mange som vil ha et ord med i laget under planleggingen og utbyggingen. For å sikre at disse hensynene blir håndtert på en oversiktlig og god måte,  har det blitt mer og mer vanlig å sette rekkefølgekrav i reguleringsplanen. Det er kommunen (som planmyndighet) som setter disse rekkefølgekravene. Men hvem er det egentlig som nyter godt av rekkefølgekrav som settes? Og hvor går grensen for hvor mange og hvor krevende krav som kan stilles?

 

I tillegg kan kommunen som ledd i utbyggingen inngå utbyggingsavtaler med utbyggere. Disse avtalene resulterer gjerne i at utbygger må ta på seg til dels store kostnader for å få realisert prosjektet. Men hvor går grensen for hva kommunen kan bake inn i slike utbyggingsavtaler? Når kan en utbygger si stopp?

 

Kursholder er Advokat Sturla Vik Vestly er partner i Advokatfirmaet Responsa AS. Han arbeider hovedsakelig med kontraktsrett og har entrepriserett som sitt spesialområde. Advokat Sturla Vik Vestly bistår hovedsakelig utbyggere og entreprenørsiden i utbyggingsprosjekter. Men kurset er svært aktuelt også for kommunene.
Påmelding

Dato:
06.02.2020 08.00 - 12.00 iCalEksporter til iCal
Plasser:
25
Ledig:
22
Kurssted:
Medvind Næringshage, Ølensvåg
Kursholder:
Sturla Vik-Vestly, Responsa
Kurskode:
594

Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra 01.02.20. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Priser

Maks pris 1 990,- pr.p.

Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 8.

  • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.
  • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.
  • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.
  • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Kurstider

6. februar kl. 08:00 - 12:00
Frokost serveres fra kl. 07:30. 

Praktisk informasjon

Kurset holdes i Medvind Næringshage, Ølensvåg.
Parkering utenfor og bak bygget. NB! Unngå Kiwi kundeparkering.

Prisen inkluderer kaffe/te og enkel frokost. 

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs