Kursplan

Forrige kurs Kurs om endringer i boligkontraktene
Neste kurs Kurs i reiseregning (todagers kurs)

LED+ Lederutviklingsprogram 2023

Alle ledere er forskjellige og har ulike utfordringer. LED+ bygger på individuell tilpasning som et kriterie for å skape rom for utvikling.
LED er bygd på en metode som skiller seg fra tradisjonelle lederkurs og programmer som er standardiserte og like for alle. LED bygger på en metodikk hvor den enkelte leder arbeider med temaer som er aktuelle og motiverende for den enkelte.

Programmet bygger på 5 fellessamlinger, med åtte individuelle samtaler imellom samlingene. 

Kurset starter opp i oktober/november, info om datoer for samlingene kommer i September.   Alle samlinger holdes i Vindafjord fra kl. 09.00 - 15.30


 


 


Kursinnhold

Gjennomgående er det et poeng at den enkelte leder skal få arbeide med sine unike utfordringer og muligheter. Disse vil variere med både personens personlighet og stillingens krav.

Ved oppstart gjennomfører vi en 360° evaluering av lederen i organisasjonen. Målet med dette er at den enkelte leder skal få hjelp av gode kollegaer til å sette sine individuelle utviklingsmål.
Etter de første samtalene vil det bli etablert individuelle utviklingsmål. Disse målene er personlige og vil fungere som en rettesnor for den individuelle prosessen.Vi benytter anerkjente og DNV-sertifiserte arbeidspsykologiske tester for å hjelpe den enkelte leder til selvinnsikt og kjenne sine ressurser:- 16PF5 (personlighetstest),- MVPI (test av verdier og drivere) og - HDS (test av stressadferd)


LED Fellessamlinger:

1.Ledelse og lederrollen
- Hva er lederskap
- Hvordan utøves lederskap/ modeller for forskjellige typer lederskap
- Autentisk ledelse


 Ledelse av av team og ledergrupper
- Ledelse av team
- Konflikthåndtering og ledelse
- Gjennomføring av «den vanskelige samtalen»


2. Den vanskelige samtalen


3. Ledelse og rekrutteringsstrategi
- Grunnleggende innføring i rekrutteringsstrategi og metodikk
- Intervjufellene

4.  Motivasjon og selvledelse
- Grunnleggende motivasjonsteori
- Hvordan lede meg selv og andre?

5. Endringsledelse og strategi
- Hva er strategi
- Elementer i overordnet strategi
- Hvordan skjer endringer
- Veien gjennom endringerI tillegg skal det gjennomføres 8 individuelle samtaler med hver enkelt deltaker. 
Relaterte oppføringer

Påmelding

Dato:
12.10.2023 - 15.06.2024 iCalEksporter til iCal
Plasser:
15
Ledig:
10
Kurssted:
Kursholder:
Human
Kurskode:
815

Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra 15. september 2023. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Priser

Maks pris 78 000,- pr.p.

Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 10.

  • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.
  • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.
  • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.
  • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Praktisk informasjon

Kurset holdes i Medvind Næringshage. Parkering like ved.  Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs