Kursplan

Neste kurs Anleggsmaskinførerkurs - Helg

Kurs i NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger

Inngår måling av areal eller annen bruk av arealbetegnelser i din arbeidshverdag? Er du kjent med arealbegrepene og bruken av disse? Den nye utgaven av NS 3940:2023 inneholder en rekke endringer, og på dette kurset vil du få en bedre forståelse for bruken av standarden og betydning av de ulike arealbegrepene.


Målgruppe

Kurset er for alle i bygg- og eiendomsbransjen som måler og beregner arealer eller på annen måte bruker areal- og volumbegreper i sin arbeidshverdag.


Krav / forkunnskaper anbefalt for å delta

Forkunnskaper: Deltakerne trenger ingen spesielle forkunnskaper ut over grunnleggende erfaring med bruk av areal- og volumbegreper i bygge og eiendomsbransjen.


Kursinnhold

Den siste versjon av standarden introduserer en rekke nye arealbegreper og definisjoner for bygg- og eiendomsbransjen. Disse begrepene benyttes i hele bygningens livssyklus, fra eiendomsutvikling og prosjektering, til kalkulasjon, myndighetsbehandling, bygging, salg, drift og avvikling.
Les mer her om bakgrunnen for revideringen

På dette kurset får du en innføring i:

 • Behovene for og prosessen frem til den nye reviderte standarden – historikk, historier og eksempler
 • Standardens omfang og innhold – hvem er standarden for, og hvilke bruksområder er standarden tenkt å dekke
 • Innføring i de ulike arealbegrepene og bruken av disse:
  • Definisjoner og måleregler
  • Generelle areal- og volumbegreper
  • Nye regler og arealbegreper knyttet til utvikling og omsetning av bolig
  • Arealbegreper og målemetoder knyttet til leie av næringsbygg

 

Du vil sitte igjen med en god forståelse for standardens ulike bruksområder, hvordan areal måles og sammenhengen mellom myndighetsbegreper, andre standarder og internasjonale arealbegreper.

Foreleser Lars Jarle Nore er sivilarkitekt og prosjektdirektør i Henning Larsen Architects og tidligere Rambøll. Han har bred erfaring fra prosjektering av alle typer bygg, og har jobbet i alle faser av byggeprosjekter. Han har spesiell ekspertise innen arealprogrammering og benchmarking av arealbruk i bygg. Lars har blant annet hatt sentrale roller i planleggingen og programmeringen av Nytt Regjeringskvartal og Campus NTNU, og er tilknyttet NTNU som foreleser og sensor. Han har vært styreleder i Arkitektbedriftene i Norge og sittet i styret i den europeiske arkitektforeningen ACE og har gjennom det også erfaring fra internasjonal standardisering.

Lars har vært leder for standardkomiteen som har utviklet den nye arealstandarden NS 3940:2023.
Påmelding

Dato:
05.03.2024 09.00 - 16.00 iCalEksporter til iCal
Plasser:
20
Ledig:
6
Kurssted:
Medvind Næringshage, Ølensvåg
Kursholder:
Lars Nore/Standard Norge
Kurskode:
857

Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra 01.02.2023. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Priser

Maks pris 5 800,- pr.p.

Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 10.

 • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.
 • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.
 • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.
 • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Kurstider

Tysdag 05.mars,   kl. 09.00 - 16.00

Praktisk informasjon

Kurset holdes i Orkan møterom, Medvind Næringshage, Ølensvåg. Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.
Adresse:   Haukelivegen 668, 5582 Ølensvåg 

Parkeringsplasser finner dere bak Medvind-bygget, evt kan dere benytte parkeringsplasser ved Circle K.  Dersom dere kan unngå å bruke Kiwi sine p-plasser på fremsiden av bygget, setter vi pris på det. 
 

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs