Kursplan

Forrige kurs YSK - Etterutdanning Gods/Transport (35 timer)
Neste kurs Førstehjelpskurs

HVL: Digitalisering, bærekraft og lønnsomhet – 5 studiepoeng (Høsten 2024)

Første samling i kurset er 5- 6. september. Kurset gir 5 studiepoeng og blir gjennomført i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet.

 


Krav / forkunnskaper anbefalt for å delta

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Er du usikker på om du har generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse? Send mail til opptak@hvl.no eller Medvind om du lurer på noe knyttet til det. 


Kursinnhold

Praktisk informasjon

 • Kurset gir 5 studiepoeng
 • Samlinger 
  • 5.- 6. september, kl. 08:30-15:30
  • 19. september, kl. 08:30-15:30
  • 3. oktober, kl. 08:30-15:30
 • Hjemmeksamen:  Frist for innlevering 18. oktober
 • Sted: Medvind24 i Ølensvåg, møterom Orkan
 • Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 4000-8800,- pr. student. 
  • Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. 
  • Egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset
 • Minimum studenter: 12
 • Maksimum studenter: 25

I løpet av kurset jobber du med en oppgave som kan være knyttet opp mot virksomheten din, som du til slutt leverer på en hjemmeeksamen. Bestått eksamen gir 5 studiepoeng. Dersom du velger å ikke ta eksamen, er obligatorisk oppmøte et krav for å kunne få kursbevis.

Innhold og oppbygning

Målet med emnet er å gi en bred innføring i utviklingen innen digitalisering, med lønnsomhet og bærekraft som sentrale perspektiver.

Digitalisering igangsettes sjelden for digitaliseringens skyld. For private virksomheter kan fokuset på digitalisering for å sikre eller øke lønnsomhet være en drivkraft og utløsende faktor. For offentlig virksomhet eller ulike ikke-statlige organisasjoner kan fokuset være å sikre eller øke nytte eller verdi for brukere eller andre interessenter. Digitaliseringsprosjekter og digitaliseringsprosesser som planlegges og igangsettes for å gi økt kundeverdi eller økt brukerverdi kan kombineres med fokus på samfunnsansvar og bærekraft, slik at digitalisering blir en katalysator for bærekraftig utvikling. Digitalisering av samfunnet kan derimot også forsterke tilsiktede eller utilsiktede uønskede eller skadelige effekter, slik at digitaliseringen blir samfunnsskadelig.

Bedriftenes omgivelser har forventninger til bærekraft og samfunnsansvar, samtidig som bedrifter er avhengige av lønnsomhet for å overleve. Begge disse aspektene påvirkes av digitaliseringen av bedrifter, samfunn og individet.

Les mer om læringsutbyttet av kurset i HVLs emneplan. 

Kurset er en del av kurspakken som tilbys av  Høgskulen på Vestlandet (HVL) i samarbeid med Medvind Næringshage og Vindafjord Arbeidsgiverforum. Studietilbudet er for deg som jobber i en bedrift på indre Haugalandet. Kursene er fleksible og relevante for virksomheter i indre Haugalandet og regioner i nærheten og passer for både offentlig og privat sektor. Tema for kursene er valgt ut og tilpasset i samarbeid HVL, Medvind og lokale bedrifter sine behov for kompetanse for å endringer i markedet.

 

 
Påmelding

Dato:
05.09.2024 08.30 - 03.10.2024 15.30 iCalEksporter til iCal
Plasser:
25
Ledig:
22
Kurssted:
Medvind Næringshage, Ølensvåg
Kursholder:
Høgskulen på Vestlandet
Kurskode:
842

Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra en måned før oppstart. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Priser

Egenandel for din arbeidsgiver: Mellom Kr. 4000-8800,- pr. student (egenandelen blir mindre pr. deltaker til flere som deltar på kurset)

 

Bakgrunnen for egenandel

Kurset koster ikke noe for deg som deltaker, men det påløper en egenandel for virksomheten du jobber i. Du må derfor oppgi arbeidsgiver og fakturainformasjon i påmeldingsskjemaet. Resten av kurskostnadene er dekket av offentlige midler til fleksibel og desentralisert utdanning via Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

 

Kurstider

 • Samlinger
  • 5.- 6. september, kl. 08:30-15:30
  • 19. september, kl. 08:30-15:30
  • 3. oktober, kl. 08:30-15:30
 • Hjemmeksamen:  Frist for innlevering 18. oktober

Praktisk informasjon

Kurset holdes i Orkan møterom, Medvind Næringshage, Ølensvåg. Parkering like ved. 

Adresse: 
Haukelivegen 668
5582 Ølensvåg 

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs