Kursplan

Neste kurs Arbeidsvarsling 1 – Arbeid på veg (Dagskurs)

40 timer Arbeidsmiljøutdanning (verneombudskurs)

Alle bedrifter med fem ansatte og mer ha verneombud.  Bedrifter med over 30 ansatte skal ha et arbeidsmiljøutvalg (AMU), og medlemmene i AMU skal ha verneombudskurs. Både verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og arbeidsgivere er pliktige til å gjennomføre HMS-opplæring, i henhold til Arbeidsmiljølovens § 6-5 og 7-4

Kurset er delt i to deler;

 • fire dager teori hos oss
 • en dag praktisk oppgave i din bedrift

Teori, fysiske samlinger: 

 • mandag 15. april, kl. 08.30 - 15.30. 
 • tirsdag 16.april, kl. 08.30 - 15.30. 
 • onsdag 17. april, kl. 08.30 - 15.30. 
 • torsdag 18.april, kl. 08.30 - 15.30


Målgruppe

Verneombud, medlemmer av AMU, ledere, mellomledere og ansatte innenfor HMS og HR/personal.


Kursinnhold

Nye krav til verneombud hos bedrifter: 
-  Frå 1.januar 2024 skal alle bedrifter med fem ansatte og mer ha verneombud.
- Bedrifter med over 30 ansatte skal ha et arbeidsmiljøutvalg (AMU), og medlemmene i AMU skal ha verneombudskurs

 

Sapio sitt verneombudskurs vil ivareta denne plikten i sine kurs.
Faglig innhold:
• Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
• Arbeidsgiver, arbeidstaker, leder, verneombudet og bedriftshelsetjenestens rolle i arbeidsmiljøarbeidet
• Hvordan jobbe med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø?
• Krav til systematikk i HMS-arbeidet
• Kommunikasjon og samhandling
• Verneombudsarbeid i praksis
Kurset legger opp til dialog/diskusjon, trening, refleksjon og aktiv bruk av deltakernes erfaringer. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å utøve rollen sin i virksomheten, og være en ressurs for ansatte og ledelse.

 

Et verneombud har ansvar for å ivareta arbeidstagernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. De skal se til at arbeidet blir utført med hensyn til arbeidstagernes helse og velferd, og at arbeid blir utført i samsvar med arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre dette vervet på forsvarlig måte.

Verneombudskurset gir en grundig innføring i de viktigste temaer innen HMS-arbeid, hvilke roller de enkelte aktører innen HMS-arbeid har i en virksomhet, og gir deltakerne kunnskapen de trenger til å være en aktiv og god bidragsyter i virksomhetens HMS-arbeid.

Arbeidsmiljølovens § 6-5 krever at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.

Kurset gir en grundig innføring i de viktigste temaer innen HMS-arbeid, hvilke roller de enkelte aktører innen HMS-arbeid har i en virksomhet samt gir deltakerne kunnskap til å kunne være en aktiv bidragsyter på en god måte i virksomhetens HMS-arbeid.

Kurset er delt i tre deler. 3 dager teori hos oss, 1 dag praktisk oppgave i din bedrift, 1 dag hos oss for å presentere oppgaven som er gjennomført.

Teori, fysiske samlinger: 

 • mandag 15. april, kl. 08.30 - 15.30. 
 • tirsdag 16.april, kl. 08.30 - 15.30. 
 • onsdag 17. april, kl. 08.30 - 15.30. 
 • torsdag 18.april, kl. 08.30 - 15.30

Praktisk info om kurset:
Det starter med 4 dager praktisk rettet teori, så avslutter deltakerne kurset i egen virksomhet med en verneombudsoppgave. Når denne er gjennomført og oversendt kursleder, så utstedes kursbevis. PS! En kan delta via web (Teams). Dersom man vil delta via Teams, må man melde ifra om dette ved påmelding. Husk å skriv av du vil delta digitalt i kommentarfeltet når du melder deg på. 


 

 

 
Påmelding

Dato:
15.04.2024 08.30 - 18.04.2024 15.30 iCalEksporter til iCal
Plasser:
15
Ledig:
2
Kurssted:
Medvind Næringshage, Ølensvåg
Kursholder:
Sapio
Kurskode:
874

Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra 08.04.2024. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Priser

Maks pris  7500 ,- pr.p.

Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 10.

 • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.
 • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.
 • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.
 • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Kurstider

 • mandag 15. april, kl. 08.30 - 15.30. 
 • tirsdag 16.april, kl. 08.30 - 15.30. 
 • onsdag 17. april, kl. 08.30 - 15.30. 
 • torsdag 18.april, kl. 08.30 - 15.30

Praktisk informasjon

Kurset holdes i Orkan møterom, Medvind Næringshage, Ølensvåg. Prisen inkluderer kaffe/te, forfriskninger og lunsj.
Adresse: Haukelivegen 668, 5582 Ølensvåg 

Parkeringsplasser finner dere bak Medvind-bygget, evt kan dere benytte parkeringsplasser ved Circle K.  Dersom dere kan unngå å bruke Kiwi sine p-plasser på fremsiden av bygget, setter vi pris på det. 
 

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs