Kursplan

Neste kurs Frukostmøte: nybegynnarkurs i sosiale medium

Varme Arbeid (Dagskurs)

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann.
Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.

Forsikringsnæringen har egne sikkerhetsforskrifter til forsikringsavtalene. De gir forsikringstaker spesifikke krav til adferd for at sikkerheten skal være ivaretatt. Med hjemmel i forsikringsloven §1-2 så har forsikringsbransjen utviklet en forskrift for utførelse av varme arbeider


Kursinnhold

Følgende gjennomgås på varme arbeider kurs:

 • Sertifiseringsordningen i Norden.
 • Regelverk.
 • Brann og slukketeori.
 • Varme arbeider og risiko.
 • Slokking av brann.
 • Risiko – kartlegging og vurdering av tiltak.
 • Arbeidsinstruksen med utfyllende kommentarer.

 

Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening.

Ved bestått eksamen og gjennomført slukkeøvelse, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider.
 
Relaterte oppføringer

Påmelding

Dato:
26.10.2021 08.30 - 16.00 iCalEksporter til iCal
Plasser:
20
Ledig:
14
Kurssted:
Instruo, Sandeid
Kursholder:
Sapio/Instruo
Kurskode:
697

Løpende påmelding frem til 22.10.2021, bindene fra 16.10.2021. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Priser

Maks pris 1 990,- pr.person. Kostnad for kursbevis kommer i tillegg. 

Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 10.

 • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.
 • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.
 • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.
 • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Praktisk informasjon

Kurset holdes hos Instruo, Sandeid.  Parkering like ved skolen eller Ølen Senter. 

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs