Kursplan

Forrige kurs Forhandlingsteknikk - Ka då ittepå
Neste kurs Styrearbeid på 1-2-3

Frokostmøte: Arbeidsrett for ledere og arbeidsgivere


I samarbeid med Eurojuris inviterer VAF til frokostmøte/miniseminar innen arbeidsrett. 
Start dagen med 90 minutters faglig og juridisk påfyll innenfor arbeidsgivers styringsrett og håndtering av sykefravær. 


Kursinnhold


KURSINNHOLD:

Tema 1: Arbeidsgivers styringsrett
Arbeidsgiver har i kraft av styringsretten rett til å lede, fordele, organisere arbeidet og dermed adgang til å gjøre nødvendige endringer. Endringene må imidlertid skje innenfor rammen av det arbeidsforholdet som er inngått. Kurset har som mål å vise hvilket spillerom arbeidsgiver har innenfor styringsretten når bedriften må omstille seg og arbeidstakerne berøres av endringene. Hvilke endringsmuligheter har arbeidsgiver innenfor styringsretten i et arbeidsforhold? Og hvordan unngår man å gå over grensen mot oppsigelse? Det vil bli sett nærmere på disse problemstillingene med utgangspunkt i eksempler fra rettspraksis, og gjennom en praktisk tilnærming til vanlige spørsmål som knytter seg til arbeidsgivers styringsrett.
 

Tema 2: Håndtering av sykefravær
 Et viktig ansvar for arbeidsgivere er oppfølging og håndtering av de ansattes sykefravær på en god og forsvarlig måte. Kurset gir en praktisk tilnærming til de krav arbeidsmiljøloven og folketrygdloven stiller til arbeidsgivers oppfølging og tilrettelegging for korttids- og langtidssykemeldte, samt spørsmålet om når arbeidstaker kan sies opp på grunn av langvarig eller hyppig sykefravær. 
 
Kurset tar blant annet for seg følgende tema: 
-    Oppfølging og tilrettelegging
-    Dialogmøte, oppfølgingsplan
-    Hvilket vern har en arbeidstaker som har flere og stadige kortvarige sykefravær?
-    Hvilket vern har langtidssykemeldte?
-    Bestridelse av sykefravær
-    Adgangen til oppsigelse i og utenfor verneperioden.
 
Påmelding

Dato:
06.11.2020 08.30 - 10.15 iCalEksporter til iCal
Plasser:
16
Ledig:
3
Kurssted:
Medvind Næringshage, Ølensvåg
Kursholder:
Odd Gunnar Kallevik, Eurojuris
Kurskode:
642

Løpende påmelding frem til kursstart, bindene fra 28.10.2020. Ved avmelding etter denne dato vil full kursavgift faktureres.

Priser

Maks pris 780,- pr.p.

Totalkostnaden blir fordelt på antall deltagere. Minimum antall deltakere for gjennomføring er 8.

  • Bedrifter i Vindafjord kommune betaler 65% egenandel.
  • Medlemsbedrifter i VAF betaler 40 % egenandel.
  • Målbedrifter i Medvind Næringshage betaler 40 % egenandel av kurskostnaden.
  • Bedrifter i Etne som er medlem i Fikse Næringsutvikling betaler 90 % egenandel av kurskostnaden.

Kurstider

Fredag 6. november kl. 8:30-10:15

Praktisk informasjon

Kurset holdes i Medvind Næringshage, Ølensvåg.
Parkering ved bak eller ved siden av bygget. Vennligst ikke benytt Kiwi-kundeparkering.
 

Kontaktperson

Spørsmål angående kurset? Send e-post til
post@arbeidsgiverforum.no


Send inn ønske om kurs

Bli varslet om kurs